Vyhnite sa najčastejším omylom! Zimný rez ovocín má svoje pravidlá

To, čo stihnete v ovocnej záhrade urobiť počas priaznivých zimných dní vám neskôr v náročnej jarnej sezóne uľahčí prácu.

Zimný (predjarný) rez je v povedomí mnohých záhradkárov základným úkonom pri pestovaní ovocných drevín, hoci sa u niektorých modernejších pestovateľských tvarov, ako sú napríklad štíhle vreteno, superštíhle vreteno alebo Solax, začína obmedzovať.

Do popredia sa tu dostáva rez letný, spolu s ohýbaním konárov. Rovnako sa minimalizuje aj u rodiacich stromov teplomilných kôstkovín. V tomto prípade je často len malá oprava letného rezu.

Čas zimného rezu

Zimný rez sa vykonáva v čase, keď sú ovocné dreviny bez listov, teda počas vegetačného pokoja. Je to obdobie približne od decembra do marca až polovice apríla podľa toho, ako sa vyvíja počasie.

Na veľmi starých stromoch pri zmladení najskôr zrežte staršie drevo a mladého ponechajte čo najviac.
Na veľmi starých stromoch pri zmladení najskôr zrežte staršie drevo a mladého ponechajte čo najviac.

Najvhodnejšie je začať rezať po prechode hlavných mrazov, teda v predjarí, keď je predpoklad, že teplota už neklesne pod -10 °C, aby ste minimalizovali riziko namrznutia rezných rán.

Rez ukončite na začiatku rašenia, keď v stromoch opäť začína aktívne prúdiť miazga. Režte výlučne v dňoch bez mrazu, optimálne je, ak sa teplota pohybuje v rozmedzí 2 – 5 °C.

Čo zahŕňa zimný rez

Vo všeobecnosti slúži zimný (predjarný) rez ovocných drevín na podporu vegetatívneho rastu, reguláciu rodivosti a v neposlednom rade na tvarovanie koruny. Podľa vývojového štádia jednotlivých stromov preto, môže byť rez výchovný – tvarovací (zahŕňa aj rez po výsadbe), udržiavaci(reguluje rodivosť) alebo zmladzovací, ak pestujete staršie stromy, čo potrebujú obnoviť vegetatívny rast a zvýšiť kvalitu plodov. Čítajte ďalej Urobte tento rez a nebudete vedieť čo s jablkami + VIDEO

Na dosiahnutie želaného pestovateľského tvaru, intenzity rastu a správnej rodivosti však len rez nestačí. Preto počas vegetácie zodpovedne uplatňujte aj ďalšie pestovateľské opatrenia, ako je vyrovnaná výživa, závlaha či ochrana proti chorobám a škodcom.

Presvetlite koruny

Príliš hustá koruna stromu je vhodné prostredie na rozvoj chorôb a škodcov. Hlavný cieľ zimného rezu je preto presvetľovanie koruny odstraňovaním príliš zahusťujúcich konárov alebo takých, čo rastú do jej stredu alebo sa križujú.

Ako prvé odstráňte všetky suché, choré a poškodené konáre. Potom odrežte nežiaduce tenké výhonky rastúce kolmo nahor – vlky. Čítajte ďalej VIDEO: Dostaňte svetlo do koruny doplnkovými spôsobmi rezu

Väčšie konáre režte na konárový krúžok tesne pri kmeni a to tak, že najskôr odpílte konár asi 10 cm od kmeňa a až potom dopílte zvyšok. Ranu ošetrite. V presvetlenej korune bude dostatok svetla, čo podporí rast zdravých výhonkov a listov, vývoj zdravých dobre vyfarbených plodov tej správnej veľkosti a chuti.

Nepodceňte zákonitosti rastu

Častá chyba je každoročné skracovanie jednoročných výhonkov. Takto docielite ovocinársky neprijateľný, metlovitý vzrast stromu, čo so sebou prinesie okrem nízkej produkcie aj veľa zbytočných rezných rán. Samozrejme, skracovaniu niektorých jednoročných výhonkov sa hlavne pri výchovnom reze nevyhnete. Režte však s rozumom na púčik smerujúci von z koruny alebo použite dvojstupňový sektorový rez, čo sa osvedčil už aj u kôstkovín.

Individuálny prístup

Zimný a ani žiadny iný rez nie je možné uplatňovať šablónovite, hoci pestujete len jeden druh. Vždy prihliadajte na špecifiká rastu a tvaru jednotlivých stromov, ako aj na konkrétnu odrodu.https://zahradkar.pluska.sk/_radiant_player/player.html?cb=2&s=zahradkar&p=article&v=21737&a=article&t=local_id&i=0

Príklad môže byť odroda jablone ‘Šampion’, ktorá vyžaduje každoročný intenzívny rez so skracovaním jednoročného dreva, inak strom rýchlo starne a plody sú veľmi malé. Naopak, rovnako jabloň, ale odroda ‘Rubín’, diferencuje kvetné púčiky a následne rodí na koncoch jednoročných výhonkov. Ich skracovanie jej nevyhovuje, preto ich pri zimnom reze šetrite.

Dôležité auxíny

Pre terminálny (vrcholový) výhonok je typické, že silná apikálna dominancia spojená s vysokou hladinou auxínov (rastových hormónov) vo vrcholovom púčiku obmedzuje pri pučaní rast nižšie postavených letorastov, čo sú výhonky slabšie ako vrcholový letorast, a počas vegetácie sa väčšinou premenia na rodivý obrast.

Mnohí záhradkári práve túto zákonitosť nepoznajú, a tak sa každý rok dopúšťajú chyby, keď v snahe spomaliť rast prírastkov ich hlboko skracujú. Vyvolajú tým však práve opačný efekt. Hlboko zrezaný strom reaguje tvorbou ešte silnejších letorastov.

Ak teda nechcete vyvolať bujný rast bočných výhonkov alebo ho dokonca potrebujete zbrzdiť, čo možno najviac šetrite vrcholové púčiky na jednoročnom dreve. Režte na výhonok alebo konár s horizontálnym, prípadne šikmým rastom. Ideálne je, ak rastie aj smerom von z koruny, čím ju žiaduco otvoríte.

K rezu jednotlivých druhov, ba aj odrôd treba pristupovať individuálne
K rezu jednotlivých druhov, ba aj odrôd treba pristupovať individuálne

Šikmo rastúce výhonky môžete skrátiť približne o 1 / 3 s menším rizikom, že vyvoláte bujný rast.

Nepodceňte zimný rez

Zanedbanie zimného rezu spôsobí, že …

koruna je príliš zahustená, má priaznivejšie podmienky na výskyt chorôb a škodcov, plody v jej vnútri zle dozrievajú.
rodivý obrast zasychá.
… konáre sa neúmerne predlžujú.
rodivosť stromu sa postupne presunie len na obvod koruny.
spodné časti konárov vo vnútri koruny začnú vyholovať.

Kedy rezať

Jadroviny – hlavne v predjarí (zimný rez). Na lepšie vyfarbenie plodov u väčších stromov je vhodný doplnkový neskorý letný rez v auguste. Ak je bohatá úroda, letný rez vynechajte. Odstraňujte len takzvané vlky vo vnútri koruny v júni.

Drobné ovocie – režte v predjarí (veľmi skoro pučia), vyrodené výhonky malín a černíc hneď po zbere.

Kôstkoviny – režte neskôr na jar, na začiatku kvitnutia až do odkvitania alebo v lete, vždy počas vegetácie (júl, august). Zahusťujúce letorasty môžete odstrániť doplnkovým skorým letným rezom alebo ich vylomením (jún až začiatok júla).

Orech – režte neskoro na jar až začiatkom leta (mája až jún), keď majú nové výhonky dĺžku 10 – 15 cm, prípadne v druhej polovici júla.

Liesku – režte v predjarí. Pri stromčekovom tvare stačí zdravotný udržiavací rez raz za tri až štyri roky.

Autor: Lucia Sedláček Harničárová

Related Posts

© 2024 GARDENO - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress