Návrhy

Sme mladá, rozvíjajúca sa firma, ktorá sa špecializuje na zákazkový záhradný dizajn, realizácie záhrad a závlah. Našou snahou je tvoriť záhrady, ktoré budú v súlade s klientom, domom a okolitým prostredím. Hľadáme správnu hranicu medzi krásou a užívateľnosťou, krásou a náročnosťou údržby.

AKO POSTUPUJEME:

  • začíname prvým nezáväzným (bezplatným) stretnutím, kde sa oboznámime so životným štýlom majiteľa, jeho požiadavkami a predstavami o budúcej záhrade; súčasťou stretnutia je obhliadka skutočného stavu pozemku/záhrady, porovnaním s výkresmi, prípadným zameraním a nafotením terénu
  • nasleduje zaslanie sumarizácie, v ktorom sú zhrnuté všetky dôležité fakty zo stretnutia (vrátane ceny za návrh), po obojstrannom potvrdení tejto sumarizácie začína záväzná spolupráca s klientom
  • pokračujeme vypracovaním prvého návrhu záhrady vrátane rozpočtu (materiál, práca), následným odkonzultovaním návrhu s klientom a zapracovaním pripomienok
  • celý proces tvorby vrcholí vypracovaním konečného návrhu záhrady a jeho finálnym schválením klientom
  • v prípade záujmu o realizáciu návrhu záhrady je spoločne dohodnutý termín realizácie a ďalšie kroky

po odovzdaní realizácie vieme zabezpečiť následnú pravidelnú údržbu už existujúcej záhrady v rozsahu, ktorú si klient zvolí

Čo obsahuje návrh

Related Posts

© 2024 GARDENO - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress